Futurist

Futurist. Osoba koja proučava budućnost i radi predviđanja na osnovu viđenih trendova. Svi to...

Read More