HP_FESPA_VIP_tura_Fortuna_Digital_Print_Magazin

HP će ove godine na FESPA-i predstaviti najnoviju seriju printera HP Stitch S – digitalne tekstilne printere koje karakterizira brzo i precizno usklađivanje boja te učinkoviti i pojednostavljeni procesi rada. HP Stitch je HP-ova najnovija inovacija dizajnirana za što lakše i brže usvajanje komercijalnog digitalnog tiska.

Trenutno su u ponudi tri printera ove S serije širine od 162 cm do 320 cm – HP Stitch S300 (162cm), HP Stitch S500 (162cm) i HP Stitch S1000 (320cm), kojeg ćete moći vidjeti i isprobati na štandu HP-a na FESPA-i u Münchenu od 14. do 17.05.2019.

Sve o ovim tekstilnim printerima saznajte na vođenim VIP turama koje će se održati na HP štandu (A5-F30).

Prijavite se čim prije da osigurate svoje mjesto jer je broj osoba po VIP turi ograničen!

Vođene VIP ture za tekstilni printer HP Stich počinju svaki dan od 10:30 sati i traju sve do 17:00 sati.

Prijaviti se možete direktno kod svog predstavnika iz Fortune Digital ili putem web stranice: http://www.hp.com/STITCH

Kontakti za prijavu na HP vođene VIP ture na FESPA-i:

marketing@fortuna-digital.com ili direktno kod svoje kontakt osobe iz Fortune Digital.